We use cookies to enhance the functAby poprawić efektywność i funkcjonalność naszej witryny, a w rezultacie ułatwić jej przeglądanie, używamy plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Ustawienie plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.  Cookie policy. ZAAKCEPTUJ

Jak inwestować w kontrakty CFD

Dlaczego każdy kontrakt CFD ma dwie ceny?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych inwestycji, kontrakty CFD mają cenę kupna (bid) i cenę sprzedaży (ask). Są to dwa poziomy cen, po których uczestnicy rynku, tacy jak banki, instytucje finansowe i inni inwestorzy, są gotowi sprzedać Ci produkt lub kupić go od Ciebie.

Jeśli przewidujesz, że cena instrumentu – takiego jak indeks rynku akcji lub surowiec – wzrośnie, otwierasz pozycję kupna (długą), spodziewając się, że zamkniesz ją, gdy cena osiągnie wyższy poziom.

W przeciwnym przypadku, gdy oceniasz, że kurs akcji lub obligacji prawdopodobnie spadnie, otwierasz pozycję sprzedaży (krótką), spodziewając, że zamkniesz ją, gdy cena osiągnie niższy poziom.

Co to znaczy „sprzedać” kontrakt CFD?

Niekiedy inwestorzy mają problem ze zrozumieniem, na czym polega otwarcie pozycji sprzedaży — zastanawiają się, jak można „sprzedać” produkt, którego się nie posiada. Pozycję sprzedaży łatwiej zrozumieć jako finansowy zakład o to, że cena instrumentu spadnie — nie trzeba wówczas wyobrażać sobie, że trzeba faktycznie coś sprzedać.

Wystarczy więc przyjąć, że zaangażowanie się na rynku polega na otwarciu pozycji „kupna” lub „sprzedaży” w zależności od tego, czy przewiduje się wzrost, czy spadek ceny, w celu późniejszego opuszczenia rynku po jej faktycznym wzroście lub spadku i zrealizowania zysków.

Co oznaczają podawane ceny? Czy są to dolary, euro, czy jakaś inna waluta?

Należy pamiętać, że kontrakt CFD jest notowany w podanej w jego symbolu walucie bazowej, chyba że w naszym arkuszu informacji rynkowych podano inaczej. Na przykład kontrakt CFD na amerykański indeks Dow Jones jest notowany w dolarach amerykańskich, podczas gdy akcje brytyjskie, takie jak udziały w Lloyds Banku, są notowane w funtach brytyjskich. Aby ułatwić zrozumienie tych koncepcji, przedstawimy kilka przykładów.

Przykłady inwestycji


Pozycja długa na kontrakcie CFD na indeks Dow Jones

W Stanach Zjednoczonych zaplanowano publikację ważnych danych ekonomicznych. Przewidujesz, że po tym wydarzeniu amerykańskie indeksy akcji prawdopodobnie wzrosną, i chcesz na tym zarobić. Decydujesz się kupić (lub „zająć długą pozycję”) na 10 kontraktach US30 po cenie 16 370.

Symbol kontraktu CFD na indeks akcji Dow Jones na platformach ADS Prime to US30.CASH, a każdy ruch o jeden punkt oznacza 1 USD zysku lub straty. Kupujesz 10 kontraktów, a zatem każda zmiana o jeden punkt będzie oznaczać 10 USD zysku lub straty.

Po opublikowaniu danych inwestorzy zaczynają masowo kupować akcje, co powoduje wzrost wartości indeksu. Cena rynkowa wynosi obecnie 16 600, a Ty decydujesz się zamknąć zajętą pozycję, sprzedając 10 kontraktów CFD.

Aby obliczyć swój zysk, obliczasz różnic pomiędzy kursem otwarcia i zamknięcia i mnożysz go przez liczbę posiadanych kontraktów CFD — w tym przypadku było to 10 kontraktów:
16 600 – 16 370 = 230 punktów; 230 punktów x 10 kontraktów CFD = 2300 USD.

Krótka pozycja na amerykańskiej ropie naftowej

Przewidujesz, że na rynku ropy naftowej wkrótce nastąpi korekta. Decydujesz się sprzedać (lub „zająć krótką pozycję”) 10 kontraktów CFD o symbolu USOIL.AUG7 po cenie 49,07 USD. USOIL.AUG7 to symbol kontraktu CFD o wartości odpowiadającej cenie baryłki ropy w dolarach amerykańskich w momencie zajmowania pozycji.

Dzięki temu za każdym razem, gdy cena baryłki spadnie o 1 USD, osiągniesz 1000 USD, ponieważ Twoja pozycja odpowiada 1000 baryłek.

Ceny ropy naftowej spadają w ciągu sesji z powodu nowych danych ekonomicznych, a teraz ich cena wynosi 48,07 USD. Decydujesz, że nadeszła pora na zamknięcie pozycji, i realizujesz zysk, kupując w tym celu 10 kontraktów CFD.

Od czasu otwarcia pozycji ropa staniała o 1 USD, z 49,07 USD do 48,07 USD, a teraz musisz obliczyć swój zysk, zanim potwierdzisz zamknięcie pozycji.

Jak już wspomnieliśmy, ze względu na wielkość pozycji zarabiasz 1000 USD za każdym razem, gdy kurs ropy spada o 1 USD — pamiętaj, że sprzedajemy 10 kontraktów odpowiadających 1000 baryłek.

Ponieważ od czasu otwarcia pozycji ropa staniała o 1 USD, Twój zysk wynosi:

49,07 USD – 48,07 USD = 100 punktów

100 punktów * 10 kontraktów CFD = 1000 USD. Uznajesz zysk osiągnięty w trakcie trwającej sesji za wystarczający i zamykasz pozycję.


Możesz już zacząć inwestowanie?

Otwieranie rachunku w ADS Securities jest proste i bezpieczne. Możesz otworzyć rzeczywisty rachunek w bezpiecznym portalu klienta lub wypróbować nasze DARMOWE rachunki demonstracyjne.

OTWÓRZ RACHUNEK
Ponoszone straty mogą przekroczyć
wysokość zainwestowanych środków.
Spreadbetting, CFDs and FX are leveraged products and carry a high degree of risk. Losses can exceed your deposits.