We use cookies to enhance the functAby poprawić efektywność i funkcjonalność naszej witryny, a w rezultacie ułatwić jej przeglądanie, używamy plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Ustawienie plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.  Cookie policy. ZAAKCEPTUJ

Pipsy, spread i depozyt zabezpieczający

Czym jest pips?

Cyfry po przecinku dziesiętnym zwane są pipsami (ang. „price interest points”) — mierzą one zmianę kursu wymiany określonej pary walutowej. 1 pips oznacza dokładnie różnicę ceny stanowiącą 1/1000 wartości bazowej pary walutowej.

Na przykład w przypadku pary EUR/USD 1 pips oznacza zmianę ceny z 1,35000 do 1,35010, podczas gdy w przypadku pary USD/JPY jest to zmiana ceny z 113,000 do 113,010. W obydwu przypadkach cena zmieniła się o 1/1000 wartości bazowej, czyli 1 pips.

Ustaliliśmy więc, że 1 pips oznacza zmianę kursu walutowego o 1 jednostkę na czwartym miejscu po przecinku dziesiętnym — lub drugim w przypadku par jena — i odzwierciedla zmianę kursu o 1/1000 wartości bazowej. W rezultacie zmiana kursu z 1,35000 do 1,35050 oznacza zmianę o 5 pipsów, natomiast zmiana z 1,35000 do 1,35200 oznacza zmianę o 20 pipsów itd.

Dlaczego zatem podawanych jest 5 miejsc po przecinku dziesiętnym?

ADS Prime podaje kursy walut z dokładnością do piątego miejsca po przecinku dziesiętnym — na przykład 1,35001 — dla większości par z wyjątkiem np. par jena japońskiego, w przypadku którego kursy podawane są z dokładnością do 3 miejsc po przecinku — na przykład 113,001 — ponieważ wartość 1 jena japońskiego uległa znaczącej deprecjacji w stosunku do pozostałych głównych walut.

W rezultacie najmniejsza możliwa zmiana jest mniejsza od 1 pipsa, ponieważ kursy podajemy z dokładnością do 5 miejsc po przecinku — lub trzech w przypadku par jena.

Na przykład para EUR/USD może zmienić wartość z 1,35000 na 1,35003. Jest to zmiana o 0,3 pipsa, czyli o wartość, którą nazywamy po prostu „ułamkowym pipsem”. Zamieszczamy to wyjaśnienie, ponieważ kursy walutowe w witrynach internetowych, przewodnikach i analizach są zwykle dla uproszczenia podawane z dokładnością do 4 miejsc dziesiętnych — lub 2 w przypadku jena.

Wartość pipsa

Wartość pipsa zależy do pary walutowej będącej przedmiotem inwestycji, wielkości transakcji oraz kursu wymiany. Łatwo jest zrozumieć, że zmiana kursu pary EUR/USD z 1,3500 do 1,3510 ma inne skutki, kiedy „wymieniamy” 1000 euro, a inne, kiedy kwota transakcji wynosi 10 000 euro — w pierwszym przypadku otrzymujemy 1351 dolarów, podczas gdy w drugim dostaniemy 13 351 dolarów. W rezultacie rzeczywista „wartość” 1 pipsa jest bezpośrednio związana z wysokością wymienianej kwoty, czyli „wielkością pozycji”.

Spread

Różnica między ceną zakupu (bid) a ceną sprzedaży (offer/ask) zwana jest spreadem. Koncepcję tę łatwiej jest zrozumieć w oparciu o prawidła obowiązujące na każdym rynku: sprzedawca — w naszym przypadku banki i instytucje finansowe — zawsze chce kupić określony instrument po niższej cenie i sprzedać po wyższej. Wyobraź sobie supermarket kupujący mleko od rolników po 1 dolarze i sprzedający do klientom po 1,5 dolara w celu osiągnięcia zysku. Taka sama zasada obowiązuje na rynku walutowym.

W rezultacie dla przykładowego notowania EUR/USD 1,35690/1,35697 spread wynosi 0,7 pipsa.

Określanie wielkości pozycji walutowej

Transakcje na rynku walutowym zawierane są w lotach, czyli pakietach, co ułatwia dopasowywanie zleceń, czyli wielkości pozycji, kupujących i sprzedających. Jeśli inwestor chce kupić 1231 euro i zapłacić dolarami, musi znaleźć kogoś, kto chce zawrzeć dokładnie taką samą transakcję, ale w przeciwnym kierunku. Aby uniknąć nadmiernej złożoności, tworzymy pakiety transakcji o standaryzowanej wielkości — nazywamy je „lotami”.

ADS Prime oferuje loty o następującej wielkości:

  • 1 lot = 100 000 USD (lub równowartość w innej walucie)
  • 1 minilot = 1/10 lotu lub 10 000 USD (bądź równowartość w innej walucie)
  • 1 mikrolot = 1/100 lotu lub 1000 USD (bądź równowartość w innej walucie)

Depozyt zabezpieczający i dźwignia

Oparta na depozycie zabezpieczającym dźwignia to sposób na zwiększenie swojej ekspozycji na rynku walutowym. Jest to możliwe dzięki temu, że zakup lub sprzedaż określonej kwoty waluty wymaga zaangażowania kapitału stanowiącego jedynie jej niewielki odsetek. Oznacza to na przykład, że można kupić 1 000 000 USD za dolary australijskie bez „wykładania” tej kwoty — w rezultacie nie jest ona „rezerwowana” na rachunku inwestora. Zamiast tego konieczne jest wyłożenie jedynie niewielkiego odsetka tej kwoty — wynika on z zastosowanej dźwigni, od której zależy wielkość depozytu zabezpieczającego.

Na przykład dźwignia 1:100 oznacza, że musisz wpłacić jedynie 10 000 USD, aby utrzymywać pozycje o wielkości 1 000 000 USD — Twój depozyt w wysokości 10 000 USD jest „lewarowany”, dzięki czemu możesz zainwestować znacznie większą kwotę.

Podobnie, dźwignia 1:500 oznacza, że ta sama kwota 10 000 USD umożliwia zajęcie pozycji o wartości 5 000 000 USD. Dźwignia jest jednak mieczem obosiecznym: mimo iż może znacząco zwiększać zyski w przypadku korzystnych zmian na rynku, zmiany niekorzystne mogą skutkować zwiększeniem potencjalnych strat.

Jak działa dźwignia

  • Inwestor wpłaca 100 000 USD na swój rachunek ADS Prime. Dostępna dla jego rachunku dźwignia to 100:1, co oznacza 1% wymaganego depozytu zabezpieczającego. Wiąże się to z koniecznością rezerwowania na rachunku kwoty 1% każdej otwartej pozycji.
  • Jeśli inwestor chce otworzyć pozycję o wielkości 1 000 000 USD, musi wyłożyć 1% tej kwoty, czyli 10 000 USD (1 000 000 USD x 1% = 10 000 USD) z salda swojego rachunku.
  • Kwota ta pozostaje „zarezerwowana” na rachunku, gdy zajęta pozycja pozostaje otwarta — oznacza to, że pozostała część salda dostępna jest dla celów zawierania innych transakcji.
  • Gdy inwestor składa zlecenia na zakup lub sprzedaż np. dolarów australijskich o wartości 1 000 000 USD, zyskuje lub traci tyle, ile zarobiłby lub stracił, faktycznie angażując ten milion dolarów, mimo że w rzeczywistości otwarcie pozycji kosztowało go jedynie ułamek tej kwoty.
  • W rezultacie na rachunku inwestora pozostaje znaczna kwota, którą może przeznaczyć na inne transakcje, tym samym zwiększając swoją łączną ekspozycję. Jak jednak wspomnieliśmy, takie podejście może skutkować zarówno dużymi zyskami, jak i znaczącymi stratami.

Możesz już zacząć inwestowanie?

Otwieranie rachunku w ADS Securities jest proste i bezpieczne. Możesz otworzyć rzeczywisty rachunek w bezpiecznym portalu klienta lub wypróbować nasze DARMOWE rachunki demonstracyjne.

OTWÓRZ RACHUNEK
Ponoszone straty mogą przekroczyć
wysokość zainwestowanych środków.
Spreadbetting, CFDs and FX are leveraged products and carry a high degree of risk. Losses can exceed your deposits.