We use cookies to enhance the functAby poprawić efektywność i funkcjonalność naszej witryny, a w rezultacie ułatwić jej przeglądanie, używamy plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Ustawienie plików cookie można zmienić w dowolnym momencie.  Cookie policy. ZAAKCEPTUJ

Co to jest inwestowanie na Forex?

Co to jest inwestowanie na Forex?

Co to jest Forex?

Rynek walutowy (Forex, FX) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem świata. Na tym większym od połączonych rynków akcji i kontraktów futures globalnym targu walut codziennie zawierane są transakcje walutowe na kwotę ponad 5,3 biliona dolarów.
Oprócz inwestowania w celu osiągnięcia zysku — zwanego również inwestowaniem spekulacyjnym — Forex wykorzystywany jest zwykle w celu dywersyfikacji (różnicowania) portfeli, a także do zabezpieczania się (hedgingu) przed wahaniami wartości innych aktywów.

Najważniejszą różnicą pomiędzy inwestowaniem w waluty i akcje jest wielkość transakcji — na rynku walutowym zwykle mają one znacznie wyższą wartość i wolumen. Transakcje walutowe można również zawierać poza giełdami (ang. over the counter, OTC).

Działający przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu, prawdziwie globalny rynek

Inwestycje na rynku walutowym rozpoczynają się w niedzielę wieczorem, kiedy zaczynają działać nowozelandzkie banki i instytucje finansowe, a następnie „podążają za słońcem” — kolejno otwierane są rynki azjatyckie, europejskie i amerykańskie, po czym cykl rozpoczyna się ponownie. Okresy otwarcia rynku w każdej ze stref czasowych pokrywają się — azjatyckie z europejskimi, europejskie z amerykańskimi, a amerykańskie z azjatyckimi, dzięki czemu na rynku walutowym można inwestować przez całą dobę.

Jak działa handel na Forex?

Aby należycie zrozumieć, czym jest inwestowanie na rynku walutowym, najpierw trzeba poznać jego zasady działania. Tak naprawdę jednak nawet zwykła wizyta w kantorze wymiany walut może zostać uznana za inwestycję na Forex. Forex oznacza po prostu wymianę (kupno lub sprzedaż) jednej waluty na drugą — na przykład sprzedaż dolarów amerykańskich w celu zakupu funtów brytyjskich lub euro.

Pary walutowe

Transakcje na Forex zawsze wiążą się z dwoma walutami, np. euro i dolarem amerykańskim — takie zestawienia walut jak EUR/USD nazywane są parami walutowymi.

Kupno i sprzedaż par walutowych.

Na rynku walutowym niewielkie ruchy mogą mieć znaczący wpływ na ogólną wartość otwartej pozycji. W trakcie inwestowania na rynku walutowym będą Cię interesować zmiany kursu walut wyrażone w wartościach bezwzględnych — w dowolnym kierunku — ponieważ możesz zarówno „kupić” walutę, jak i ją „sprzedać”.

Gdy kupujesz parę walutową, przewidujesz, że jej kurs wzrośnie, co oznacza, że pierwsza waluta pary umocni się względem drugiej. Jeśli na przykład chcesz „kupić” parę EUR/USD (zająć „długą” pozycję), przewidujesz, że euro umocni się do dolara amerykańskiego.

Gdy sprzedajesz parę walutową, przewidujesz, że jej kurs spadnie, co oznacza, że pierwsza waluta pary osłabi się do drugiej, bądź druga umocni się do pierwszej.

Jeśli na przykład chcesz „sprzedać” parę GBP/USD (zająć „krótką” pozycję), przewidujesz, że funt brytyjski osłabi się do dolara amerykańskiego, a tym samym dolar amerykański umocni się do funta.

Dlaczego warto inwestować na Forex?

Z uwagi na samą wielkość wolumenów obrotu — codziennie przekracza ona 5,1 biliona dolarów — a także ciągłe doskonalenie technologii, liczba graczy na rynku walutowym ciągle rośnie. Sprawia to również, że jest on atrakcyjnym i dogodnym rozwiązaniem dla inwestorów niezależnie od poziomu zaawansowania.

Dlaczego warto inwestować na Forex? Inwestorzy uważają ten rynek za atrakcyjny ze względu na następujące jego cechy:

  • Największy rynek finansowy świata
  • Otwarty przez 24 godziny na dobę i 5 dni w tygodniu
  • Scentralizowany, transparentny rynek
  • Wysoka płynność
  • Ponad 60 cieszących się wysoką popularnością par walutowych
  • Łatwo zrozumiały, łatwość zawierania transakcji
  • Możliwość zarabiania niezależnie od kierunku rynku (zajmowanie pozycji długich i krótkich)
  • Wykorzystanie dźwigni w celu maksymalizacji potencjalnych zysków przy ograniczonych nakładach.
Spreadbetting, CFDs and FX are leveraged products and carry a high degree of risk. Losses can exceed your deposits.