เลือกวิธีที่คุณต้องการ

บัตรเครดิต

ฝากเงินผ่าน MYADSS โดยเลือก Visa หรือ Mastercard

 

โอนผ่าน E-Money

ชำระเงินผ่าน Neteller หรือ Direct Debit (VND MYR THB และ IDR) ผ่าน MYADSS

   

โอนเงินผ่านธนาคาร

ใช้รายละเอียดด้านล่างเพื่อฝากเงินด้วยการโอน

ชื่อธนาคารผู้รับเงิน HSBC Hong Kong
ที่อยู่ธนาคารผู้รับเงิน 1 Queen’s Road Central Hong Kong
ชื่อบัญชีผู้รับเงิน ADS Securities LLC Client Monies Account
หมายเลขบัญชีผู้รับเงิน 848-160420-201
รหัส SWIFT ผู้รับเงิน HSBCHKHHHKH
หมายเลขอ้างอิง

ชื่อ-สกุล และหมายเลขบัญชี ADSS หรือ หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขหนังสือเดินทาง