CHỌN PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN

THẺ TÍN DỤNG

Nạp tiền qua MYADSS bằng cách chọn Visa hoặc Mastercard.

 

CHUYỂN KHOẢN E-MONEY

Thanh toán qua Neteller, Fasapay hoặc Ghi nợ trực tiếp (VND, MYR, THB và IDR) thông qua MYADSS.

   

CHUYỂN TIỀN NGÂN HÀNG

Sử dụng thông tin dưới đây để nạp tiền bằng cách chuyển tiền ngân hàng.

Tên ngân hàng thụ hưởng HSBC Hong Kong
Địa chỉ ngân hàng thụ hưởng 1 Queen’s Road Central Hong Kong
Tên tài khoản thụ hưởng Tài khoản khách hàng của ADS Securities LLC
Số tài khoản thụ hưởng 848-160420-201
Mã SWIFT tài khoản thụ hưởng HSBCHKHHHKH
Tham chiếu Tên khách hàng và số tài khoản ADSS hoặc số ID
Địa chỉ tài khoản thụ hưởng 8th floor, Irena Tower Corniche Road PO Box 93894, Abu Dhabi, United Arab Emirates