Những đặc điểm và công cụ tốt nhất của sàn ADSS MT4 của chúng tôi:

 • Biểu đồ phiên giao dịch – lên kế hoạch hoạt động giao dịch hàng ngày xung quanh tin tức có tác động mạnh

 • Nhà giao dịch cảm tính – cái nhìn hiện tại và lịch sử về tất cả các công cụ được giao dịch

 • Phần mềm đầu cuối Mini – quản lý giao dịch đơn giản, chỉ một nhấn chuột

 • Phần mềm đầu cuối giao dịch – ý kiến súc tích về quản lý giao dịch đa sản phẩm

 • Trình quản lý thị trường – quản lý tất cả các hoạt động giao dịch từ ý kiến đơn lẻ

 • Trình quản lý báo động – cảnh báo và thông báo được liên kết với bất kể tham số nào. Tài khoản ( như ký quỹ), hoạt động giao dịch ( mở/đóng giao dịch) và nhiều hơn nữa

 • Correlation Matrix – Ma trận tương quan - xem và quản lý tương quan giữa các thị trường

 • Ma trận tương quan – ý kiến và quản lý tương quan giữa các thị trường

 • Algo Builder – “ “xây cho chính bạn” algo được xây dựng từ 30 + chỉ số; tính năng đơn giản- không cần kỹ năng phát triển hay mã hóa

 • Excel RTD – xuất dữ liệu ra Excel và tạo nên tham chiếu giao dịch

 • Lệnh tàng hình – cất giấu mực độ xuất hiện và thoát khỏi thị trường của bạn

 • Tick Chart Trader – quan sát biểu đồ hình gạy của nhiều loại khác nhau, cho phép giao dịch thật thông qua nút tắt bàn phím

 • ADSS Candle Countdown – nhìn thời gian còn lại từ thanh hiện tại

 • ADSS Chart Group – liên kết sơ đồ, có thể thay đổi biểu tượng tự động thay đổi biểu đồ được liên kết

 • ADSS Freehand Drawing – vẽ trực tiếp trên biểu đồ MT4 để đánh dấu sự kiện nổi bật

 • ADSS High-Low – nhìn đỉnh và đáy của biểu đồ, từ bất kỳ khoảng thời gian nào và dựa trên bất kỳ thanh số liệu nào

 • Smart Lines – thêm điểm có xu hướng dừng lỗ và thu lời, điểm dừng từng phần ở giá khác nhau và tại thời gian khác nhau

 • ADSS Order History – diễn tả giao dịch lịch sử của bạn trên biểu đồ

 • Connect – nội dung cá nhân hóa và danh mục kinh tế

 • ADSS Pivot – thêm điểm pivot tới các biểu đồ để xác định thay đổi định hướng, hỗ trợ và kháng cự

 • ADSS Renko – vẽ cột Renko trên biểu đồ dựa theo thời gian MT4 thông thường liên tục hay các yếu tố riêng biệt