Lợi ích giao dịch vàng thỏi tại ADSS: 

  • Chênh lệch giá cạnh tranh
  • Đòn bẩy đến 200:1
  • Không giới hạn về chiến lược giao dịch