CHI PHÍ VÀ KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

Tại ADSS bạn có thể giao dịch với nhiều loại tài sản tài chính khác nhau thông qua một CFD. Từ các CFD về chỉ số đến hàng hóa, vốn và trái phiếu chính phủ, có hàng loạt lựa chọn có sẵn để đa dạng hóa hạng mục của bạn, giao dịch cho lợi nhuận, hay tự bảo vệ khỏi rủi ro.

Tìm hiểu thêm

THÔNG TIN CHÊNH LỆCH GIÁ

Giải thích sự khác biệt của giá giao dịch

Tìm hiểu thêm

Ký quỹ giao dịch CFD

Việc bạn giao dịch cặp tỷ giá chính, phụ hay ngoại lai,cần biết ký quỹ theo bậc hợp lý cho những giao dịch của bạn là rất quan trọng để đảm bảo bạn có mức chính xác về đặt vào thị trường.

Tìm hiểu thêm