Giao dịch ký quỹ sẽ cho phép bạn giao dịch bằng sự tiếp cận đầy đủ với thị trường bằng một phần nhỏ về vốn bạn luôn yêu cầu.

Ký quỹ có thể dùng trong các sản phẩm đòn bẩy, và chúng có nghĩa là bạn không cần phải trả hết giá trị khởi đầu đặt mua của bạn để mở tình trạng sở hữu đầu tư của bạn. Điều này khác với tài sản truyền thống khác, như là cổ phiếu, nơi bạn cần phải trả đủ tiền để sở hữu chúng ( cộng với phí môi giới).

Bạn có thể tìm thấy ở bảng bên dưới về yêu cầu ký quỹ trong những thị trường phổ biến nhất. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất trên:

  • Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc
  • Đòn bẩy
  • Ký quỹ bắt buộc 
  • Ký quỹ cộng dồn 

Biểu đồ ký quỹ giao dịch

Gặp khó khăn khi xem? Hãy xem trên màn hình máy tính để có trải nghiệm tốt nhất.