GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

Bảng sau đây thể hiện giá thực ngoại hối về cặp tiền tệ 'chính' và giao dịch của các cặp tiền tệ phổ biến khác. Những giá này được sắp xếp dựa vào loại tài khoản, mang đến cho bạn một vài ý tưởng về bạn có thể tiết kiệm bao nhiêu khi giao dịch với ADSS.

Tìm hiểu thêm

THÔNG TIN CHÊNH LỆCH GIÁ

Giải thích sự chênh lệch của giá giao dịch

Tìm hiểu thêm