Khi bạn giao dịch với ADSS, bạn cũng có quyền truy cập vào nhiều chức năng lập biểu đồ thông qua MT4 của chúng tôi. Dù bằng cách nào, bạn sẽ có thể thực hiện các giao dịch nhanh như chớp dựa trên phân tích kỹ thuật âm thanh và một loạt các chỉ số.

Ưu đãi MT4:

  • Công cụ tạo chỉ số tùy chỉnh
  • Chiến lược giao dịch được lập trình
  • Giao dịch tự động, bao gồm báo động và tin nhắn
  • Chuyên gia tư vấn có sẵn trên nền tảng MT4
  • Một số lượng lớn các chỉ số có nguồn gốc từ cộng đồng
  • Công cụ phân tích và biểu đồ nâng cao
  • Nguồn cấp tin tức để giúp bạn cập nhật với thế giới FX
  • Thực hiện nhanh

Gặp khó khăn khi xem? Hãy xem trên màn hình máy tính để có trải nghiệm tốt nhất.